O NÁS

Advokátska kancelária SOLUTIONEERS´ LEGAL s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexný rozsah právnych služieb v oblasti slovenského práva, a to v jazyku slovenskom, anglickom, ako aj nemeckom.

Naša priorita spočíva v zjednotení tradičného právneho poradenstva s flexibilným individuálnym prístupom – identifikáciou aj tých najnáročnejších právnych a podnikateľských potrieb našich klientov sa snažíme nájsť maximálne efektívne, praktické a kvalitné riešenie. Disponujeme vysokým stupňom kreativity a ku každému prípadu pristupujeme individuálne. Usilujeme sa vybudovať si s našimi klientmi dlhodobé a ľudsky hodnotné vzťahy. Navyše sa snažíme riešiť záležitosti našich klientov tým časovo a nákladovo najefektívnejším spôsobom. Naším primárnym cieľom je zameriavať sa viac na záujmy ľudí, pre ktorých pacujeme, než na formulovanie všeobecných záverov.

Oblasti odborného zamerania našich advokátov zahŕňajú obchodné, finančné a pracovné právo, právo duševného vlastníctva, poradenstvo v transakciách s nehnuteľnosťami, ako aj sporovú agendu.

Zastupujeme predovšetkým zahraničných investorov, ktorým sa snažíme ponúknuť popri komplexnom právnom servise široký rozsah doplnkových služieb, a to buď vlastnými kapacitami, alebo prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi externými partnermi, medzi ktorých patria realitné kancelárie a daňoví a účtovní poradcovia.


Vďaka takémuto prístupu naši klienti získavajú možnosť realizovať svoje projekty za pomoci jednej kontaktnej osoby, a predísť tak potenciálnym sporom a zvýšeným nákladom súvisiacim s potrebou koordinácie viacerých zúčastnených osôb. Sme pripravení kedykoľvek podporiť našich klientov pri hľadaní vhodných kooperačných partnerov a vytváraní obchodných kontaktov (networking).

Vďaka potrebným skúsenostiach, ktoré sme získali počas našej praxe, je naším cieľom zamerať sa na podporu a poradenstvo poskytované zahraničným investorom a pomôcť im tak získať dôveru vo výhody investovania na slovenskom trhu (rovná daň, flexibilné pracovné podmienky a prostredie, atď.)

Vznikli sme ako advokátska kancelária zložená z právnikov s mnohoročnými skúsenosťami ako z lokálnych, tak aj z medzinárodných advokátskych kancelárií. Vzhľadom na to sa v našej kancelárii spájajú skúsenosti s medzinárodnými štandardmi právneho poradenstva a dobrými znalosťami lokálneho podnikateľského prostredia.

V prípadoch, ktoré si vyžadujú odborné znalosti určitej špeciálnej oblasti podnikateľského prostredia, sa navyše snažíme spolupracovať s najrenomovanejšími odborníkmi v príslušnej oblasti ako externými poradcami.


SOLUTIONEERS´ LEGAL