PARTNERI

Andrej MrázVzdelanie:
Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., JUDr.)
Univerzita vo Viedni (štúdium európskeho práva)

Členstvo v profesijných organizáciách:
Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

Profesijné skúsenosti:
Schubert & Partners
Freshfields Bruckhaus Deringer
SOLUTIONEERS´LEGAL

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk

E-mail:
andrej.mraz@solutioneerslegal.com