SKÚSENOSTI

Členovia nášho tímu získali svoje profesionálne skúsenosti počas realizácie veľkého počtu transakcií a poskytovania poradenstva v rámci riešenia rozličných právnych káuz, medzi ktoré patria predovšetkým:


 • poradenské služby týkajúce sa každodenných korporátnych záležitostí
 • akvizície nehnuteľností
 • poradenské služby súvisiace s developmentom nehnuteľností
 • poradenstvo poskytované záujemcom v privatizačných procesoch
 • právne poradenstvo poskytované bankám v súvislosti so zabezpečovacou zmluvnou dokumentáciou (zabezpečovanie úverov a pôžičiek)
 • záležitosti týkajúce sa bankovej kontroly v súvislosti s ponukou na prevzatie • poradenstvo vo veciach pracovného práva
 • joint ventures
 • záležitosti verejného obstarávania
 • transakcie súvisiace s oblasťou telekomunikácií
 • transakcie súvisiace s informačnými technológiami
 • poradenstvo v oblasti outsourcingu
 • ochrana osobných údajov
 • registrácia ochranných známok
 • zastupovanie v sporoch týkajúcich sa nekalej súťaže
 • vymáhanie pohľadávok a s tým súvisiace záležitosti