SPOLUPRÁCA

Popri komplexnom právnom poradenstve sa našim klientom snažíme poskytovať zároveň aj široký rozsah doplnkových služieb – či už vlastnými prostriedkami, alebo prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi externými kooperačnými partnermi, medzi ktorých patria:

  • realitné kancelárie
  • daňoví a účtovní poradcovia
  • poskytovatelia služieb personálneho poradenstva