KONTAKT

address SOLUTIONEERS´ LEGAL s.r.o.
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 771 066
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 45730/B

phone +421 2 5263 2177
fax +421 2 5263 2178
e-mail office@solutioneerslegal.com
web http://www.solutioneerslegal.com